ID:7916

Dipol F.H.U. Piotr Kogut

Instalacje teletechniczne: zamki hotelowe, telewizja, Internet, telefonia
Długa 49, 27-600 Sandomierz
świętokrzyskie
Zamki hotelowe Be-tech w szkole Lider

Szkoły "Lider" w Lublinie z misją " Uczymy się nie dla szkoły, ale dla życia" mają na celu rozwój młodych ludzi w duchu uniwersalnych wartości, otwartych na świat i potrzeby innych, przygotowanych do dalszej edukacji i sprawnego funkcjonowania na rynku pracy.

Firma Dipol zamontowała W szkole Lider zamki Oslo, wdrożyła system Bis Hotel . Przeprowadziła szkolenie personelu i uczniów. Teraz absolwent kierunku technik hotelarstwa będzie potrafił pracować na urządzeniach i oprogramowaniu firmy Be-tech.