Dostęp do bazy zapotrzebowań posiadają jedynie użytkownicy oferujący wyposażenie z aktywnym abonamentem inwestycyjnym