Potrzebujesz pomocy?
message

Okradziony pokój hotelowy- kto za to odpowiada?
02.11.2017, 14:09

W wypadku zaginięcia lub zniszczenia mienia przechowywanego w hotelu – w wielu wypadkach należy się gościom hotelowym odszkodowanie. Prawo w tym wypadku działa na korzyść klienta, bez względu na to czy zostało to udokumentowane na piśmie czy też nie.

MORE

Właściciele lokali nie mogą w takich wypadkach ustrzec się przed odpowiedzialnością za rzeczy wniesione na teren swojego lokalu, klient musi mieć świadomość, iż jego rzeczy są bezpieczne w zajmowanym miejscu.

Niestety nie zawsze wszystko wygląda tak różowo, tańsze pensjonaty oraz domy wczasowe zabezpieczają się przed tego typu roszczeniami poprzez wywieszone informacje lub tabliczki, że obiekt nie odpowiada a zaginione lub uszkodzone rzeczy swoich gości. Nie wszystkie obiekty stać na tego typu usługi.

Warto jednak pamiętać, że w tej kwestii brawo bywa tylko jedno i niezależnie od ilości gwiazdek czy też poziomu i ceny obiektu- każdy gość ma prawo żądać swoich roszczeń w w/w przypadkach. Zgodnie z kodeksem cywilnym właściciel lokalu nie może ograniczyć praw klienta, nawet jeśli twierdzi, iż klient z góry został poinformowany o panującym w danym miejscu „regulaminie”. Poniższe prawo obejmuje wszelkie obiekty noclegowe, w tym zajazdów, hosteli, domów wczasowych, pensjonatów itp. Jedyne odstępstwa stanowią tutaj akademiki studenckie oraz pracownicze, oferujące mieszkania na dłuższy czas, a nie pojedyncze noclegi.

Odpowiedzialność obiektów w kwestii zaginięcia bądź zniszczenia mienia jest bardzo duża. Klienci decydując się na korzystanie z usługi danego miejsca, muszą czuć, że wniesione rzeczy są bezpieczne, zwłaszcza w trakcie sprzątania pokoju przez personel hotelowy. Nawet udostępnienie sejfu w pokoju nie ogranicza praw gościa do żądań w wypadku zagubienia cennych rzeczy znajdujących się w zajmowanym pokoju, nawet jeśli leżały na wierzchu.

Właściciel lokalu nie ponosi odpowiedzialności za szkody rzeczy, które:

- wynikły z właściwości rzeczy wniesionych;

- powstały poprzez działania siły wyższej;

- wynikły z winy poszkodowanego (zgubiony klucz do pokoju, otwarte okno);

- zostały wyrządzone przez osobę odwiedzającą gościa hotelowego.

Źródło:https://finanse.wp.pl/z-pokoju-hotelowego-zginely-cenne-rzeczy-kto-ponosi-odpowiedzialnosc-6180900089383041a
bezpieczeństwo w pokoju hotelowym prawo cywilne prawa klienta mienie przechowywane w hotelu
Komentarze