Potrzebujesz pomocy?
message

Obowiązkowy abonament RTV w hotelach

Zgodnie z wyrokiem NSA- za brak opłaconego abonamentu RTV hotelarze będą dostawać kary finansowe. Ponadto kontrolujący może nałożyć karę bez wchodzenia do pokoi. Jeden z hoteli został obarczony przez Pocztę Polską karą 15 tyś zł za brak abonamentu. Mimo odwołania się i długoletniej walki, sąd przyznał Poczcie rację.

MORE

W ukaranym obiekcie osoba kontrolująca ustaliła na podstawie rozmowy z personelem, iż na terenie hotelu znajduje się 27 telewizorów, z czego kilka było aktualnie używanych. Mimo, iż pokoje były zajęte i nie można było jednoznacznie stwierdzić, czy odbiorniki działają, protokół został sporządzony, a kara wyznaczona.

Mimo odwołania właścicieli obiektu do ministra administracji i cyfryzacji podając w wyjaśnieniu, iż kontrola była pobieżna i niedokładna, a pokoje nie zostały sprawdzone. W związku z powyższym utrzymywano, iż w pokojach mogły znajdować się tylko monitory, przedstawiona nawet odpowiednie dokumenty potwierdzające ten fakt. Mimo tego, decyzja o ukaraniu lokalu została podtrzymana.

Zgodnie z art. 2 o opłacie abonamentowej, obowiązkiem użytkownika odbiorników RTV jest uiszczanie regularnych opłat, w związku z powyższym za każdy posiadany odbiornik należy uiszczać abonament. Obowiązkiem jest nie tylko zarejestrowanie odbiorników, ale także ich opłacanie. W miejscu, w którym znajduje się jakikolwiek działający odbiornik, domniemywa się, iż jest on używany (ponieważ w każdej chwili można go włączyć odbierając sygnał).

Pracownik obecny podczas kontroli podał informacje o ilości odbiorników znajdujących się aktualnie w hotelu, zeznanie nie zostały zmodyfikowane, co świadczy o tym, iż były prawdziwe. Natomiast dokumenty wystawione przez instalatora stwierdzające, iż w obiekcie znajdowały się tylko monitory, zostały wystawione dużo później.

Mimo ponownego odwołania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, wyrok został podtrzymany, a kara uznana za należną. Według oskarżonego obiektu nie wzięto pod uwagę faktu, iż w hotelu znajdują się tylko monitory nie będące wyposażone w system DVB-T MPGE4, który to umożliwia odbiór telewizji naziemnej.

NSA uznała zarzuty za bezpodstawne, niezgodne z zeznaniami pracownika oraz protokołem przeprowadzonej kontroli. Wyjaśnienia, iż personel recepcji nie był upoważniony do udzielania informacji ani dostatecznie doinformowany o stanach przedmiotowych w hotelu, nie przekonały sądu. Ponadto zgodnie z wydrukiem ze strony www lokalu: „w każdym pokoju są najwyższej jakości telewizory LCD firmy LOEWE z nieograniczoną ilością kanałów z całego świata". W związku z powyższymi przesłankami i przedstawionymi faktami, zasądzona kara nie wzbudza żadnych wątpliwości.

Źródło: http://www.rp.pl/Firma/311129989-Kara-dla-hotelu-za-nieplacenie-abonamentu-RTV---wyrok-NSA.html
wyposażenie hoteli odbiorniki RTV opłaty abonamentowe radioodbiorniki administracja i cyfryzacja
Komentarze